POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Autor: administrator <jan.bartos(at)cdt.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 22. 10. 2014

Pozvánka na VH 2014

Všechny členy a příznivce KMKL zveme dne 14.11.2014 v 19 hodin do hospody LUCERNA v Lukavci na výroční členskou schůzi KMKL.Program schůze :

1. Zhodnocení roku 2014
2. Plány na rok 2015
3. Volba výboru a kontrolní komise
4. Diskuse
5. Volná zábava