POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI 2015

Autor: administrator <jan.bartos(at)cdt.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 08. 11. 2015

Pozvánka VH 2015

Všechny členy a příznivce KMKL zveme dne 4.12.2015 v 19 hodin do hospody LUCERNA v Lukavci na výroční členskou schůzi KMKL.Program schůze :

1. Zhodnocení roku 2015
2. Plány na rok 2016
3. Změna stanov
4. Diskuse
5. Volná zábava