Jan Bartoš
Jan Bartoš Autor článku

JAKÝ BYL SPORTOVNÍ DEN ?

Sportovní den v Lukavci: Společenství, sport a soutěže

Lukavec, 4. května – Minulou sobotu se obec Lukavec proměnila v živé sportovní centrum díky Sportovnímu dni, který organizoval Klub Malé Kopané Lukavec ve spolupráci s obecním úřadem. Akce, jejímž cílem bylo představit sportovní možnosti obce a činnost místních sdružení, přilákala účastníky všech věkových kategorií.

Díky ideálnímu slunnému počasí se mohli návštěvníci věnovat celé řadě sportovních aktivit. Speciální pozvání přijal i Sbor dobrovolných hasičů Lukavec, který již druhým rokem zapojuje děti do hasičského sportu a zásadně tak přispívá k rozvoji hasičského sportu regionu.

Soutěžní duch v akci

Sportovní den byl rozdělen do dvou hlavních bloků soutěží. První blok byl věnován dětem, které dostaly příležitost vyzkoušet si malou kopanou, stolní tenis, tenis, volejbal, nohejbal a hasičský sport na šesti stanovištích. Za každou aktivitu děti sbíraly body, které byly na konci dne sečteny a vyhlášeny výsledky.

V kategorii chlapců zvítězil Vojta Kocourek, následovaný Jakubem a Václavem Suchými. U dívek dominovala Alena  Kocourková, za ní se umístily Zuzana  Janošková a Vendulka Janošková.

Tenisový pětiboj pro dospělé

Druhá část dne byla věnována tenisu a dospělým účastníkům. V tenisovém pětiboji, který testoval kvalitu úderů a jejich přesnost, se nejlépe umístil David Hladík s 23 body, těsně následovaný Vláďou Hůlkou a Radkem Kubelkou. U žen získala nejvíce bodů Lenka Kotasová, následovaná Janou Kubelkovou a Danuškou Hutňanovou.

Celkové umístění jednotlivých účastníků najdete zde

Poděkování

Speciální poděkování patří Zdeňkovi Hrabálkovi z Tenisového blogu , který nám zprostředkoval možnost zapůjčení tenisových raket od  společností AMER SPORTS Czech Republic s.r.o. a RaketSport, s.r.o.

Tento sportovní den byl skvělou příležitostí pro občany Lukavce se sejít, užít si aktivní den a podpořit sportování mládeže . Snad se nám podařilo  přilákat i nové tenisty z řad spoluobčanů. Velké díky patří všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli. Těšíme se na další sportovní setkání v příštím roce!

 

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.